Styrelseutbildningar via StyrelseAkademien Sydost

StyrelseAkademien hjälper dig att göra skillnad i ditt styrelsearbete med hjälp av ett brett utbud av styrelseutbildningar. Det spelar ingen roll om du siktar mot ditt första styrelseuppdrag eller befinner dig mitt i en styrelsekarriär - det finns utbildningar på alla nivåer.

Certifikatutbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet

En utbildning som består av två heldagar och ger möjlighet att via tentamen få diplom som Certifierad Styrelseledamot. Utbildningen genomförs i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län under höst och vår. Cirka 600 personer har hittills gått utbildningen. Rätt Fokus kan också skräddarsys för egna styrelsen på plats.

"Bra mix av teori och praktisk förankring", "Positivt diskussionsklimat, alla fick komma till tals", "Lättsamt, lärande, varierande med bra pedagog".
De ca 600 deltagarna hittills har givit snittomdömet 5,5 av 6 (mellan mycket bra och utmärkt).

Skräddarsydda utbildningar

Om företagets/föreningens styrelse har behov av genomgång av viktig styrelseinformation kan innehåll och tid anpassas efter önskemål.

"Vi är en ideell förening med ca 80 000 medlemmar och vår styrelse är sammansatt av ledamöter från hela Sverige. Vi ville få en samsyn kring styrelsens uppgifter och arbetssätt och tog kontakt med verksamhetsledare Nils-Erik Persson. Han genomförde en skräddarsydd halvdagsutbildning för oss. Den var så nyttig och uppskattad att vi bestämt oss för en ny fortbildning för styrelse och valberedning."
"Vi kände att våra styrelser i koncernen behövde en genomgång om vad styrelsearbete innebär ur både praktisk, juridisk och strategisk synvinkel. Nils-Erik Persson genomförde en heldagsutbildning med oss som vi var mycket nöjda med. Den har gjort oss effektivare genom att vi tydligare kan prioritera vad som är styrelsefrågor."

» Läs mer om samtliga styrelseutbildningar på StyrelseAkademiens hemsida

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss