StyrelseAkademien Sydost

- Utbildar styrelser för ökad kompetens och framgång

Improvera har sedan 2006 ett avtal med föreningen StyrelseAkademien Sydost att i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län fungera som verksamhetsledning och erbjuda utbildningar på orter så som Växjö, Västervik, Oskarshamn, Karlskrona, Karlshamn och Kalmar. StyrelseAkademien är Sveriges ledande aktör för effektivare styrelsearbete och består idag av 16 lokalföreningar. Sydost har cirka 300 medlemmar, totalt i Sverige finns drygt 7000 medlemmar.

Läs mer om våra tjänster och erbjudanden

» Följ StyrelseAkademien Sydost på LinkedIn 

Kommande utbildningar

Certifikatkurs Rätt Fokus i Styrelsearbetet (Växjö)
15 oktober och 22 oktober.
Läs mer och anmäl dig här

Certifikatkurs Rätt Fokus i Styrelsearbetet (Kalmar)
16 oktober och 23 oktober.
Läs mer och anmäl dig här

Diplomkurs Ökat Fokus i Styrelsearbetet: Hållbarhet på styrelseagendan (Växjö)
24 oktober.
Läs mer och anmäl dig här

Certifikatkurs Rätt Fokus i Styrelsearbetet (Västervik (heldag) samt Vimmerby & Oskarshamn (halvdagar))
7 november (heldag) samt 14 november och 21 november (halvdagar).
Läs mer och anmäl dig här

Certifikatkurs Rätt Fokus i Styrelsearbetet (Karlskrona/Karlshamn)
12 november och 19 november.
Läs mer och anmäl dig här

Diplomkurs Hållbar Internationalisering (IKEA, Älmhult)
13 november.
Läs mer och anmäl dig här

Diplomkurs Ökat fokus Strategi ur ett styrelseperspektiv (Växjö)
20 november.
Läs mer och anmäl dig här

2020

Diplomkurs Ökat fokus Modern ekonomistyrning (Växjö)
21 januari 2019.
Läs mer och anmäl dig här

Diplomkurs Ökat fokus Ordföranderollen (Växjö)
28 januari 2020.
Läs mer och anmäl dig här

Du hittar mer information och kan anmäla dig till StyrelseAkademien Sydosts arrangemang och utbildningar direkt via StyrelseAkademien Sydosts hemsida

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss