Strategi och verksamhetsstyrning

- Effektiv verksamhetsstyrning för bättre resultat och lönsamhet

De allra flesta företag behöver utveckla sin verksamhet för att anpassa sig till marknadens förändrade krav. Det handlar många gånger om att skapa en tro på den nya inriktningen och en vilja att ta nästa steg. Oavsett anledning till förändring (ändrade marknadsförutsättningar, förvärv, nedskärningar osv), behöver alla företag utvecklas för att behålla sin konkurrenskraft. Kontakta Helena Bertilsson eller Christina Lindberg om du vill veta mer eller vill boka in ett kostnadsfritt möte för att gå igenom era behov.

  • Har ni en långsiktig strategi med en tydlig vision?
  • Är strategier omsatta i praktisk handling?
  • Har ni ett rapporteringssystem och rutiner som är användbart för styrning?
  • Är det lätt att få tag i information?
  • Mäter ni och följer upp rätt saker?
  • Har ni identifierat och kvantifierat företagets affärsrisker?
  • Finns kompetens och engagemang hos personalen?

Vi på Improvera kan erbjuda dig mångårig kompetens inom ledande befattningar och olika branscher. Du bestämmer om vi är med under hela eller delar av processen. Vår utgångspunkt är samverkan mellan processer, IT och människor för att nå verksamhetens övergripande mål och vi har fokus på organisationens mest värdeskapande drivkrafter. Vi utgår ifrån varje organisations egna förutsättningar och behov. Vår metod för genomförande innehåller följande steg och vi involverar er personal i förändringsprocessen.

Stöd vid strategidagar

Christina hjälper ert företag med planering av strategidagar, att genomföra dagen och agera facilitator samt stödja det fortsatta strategiarbetet. Kontakta Christina Lindberg för mer information.

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss