Om oss

Improvera kompetensstärker beslutsfattare genom företags- och kompetensutveckling. Vår vison är att vara det mest attraktiva valet för företag i södra Sverige som vill kompetensstärka och framtidssäkra sin ledning.

Vi erbjuder

Charlotte Heliosson

VD Improvera, verksamhetsledare StyrelseAkademien Sydost, lokal representant UC Affärsinformation

Charlotte har varit VD sedan 2009. Därutöver är hon sedan 2017 verksamhetsledare för föreningen StyrelseAkademien Sydost samt sedan 2004 lokal representant för UC Affärsinformation - med fokus på UC Selekt - i ett distrikt i södra Sverige.  Hon har en bakgrund som ma/no-lärare och har studerat företagsekonomi. Intressen är familjen, jogga, läsa böcker och tidskrifter, båt- och friluftsliv samt utbyte med internationella studenter via Linnéuniversitetets vänfamiljsprojekt.

Linda Ellingsen

Marknadsansvarig och marknadskonsult Improvera samt StyrelseAkademien Sydost

Linda började hos oss 2015 och utöver tjänsten som marknadsansvarig erbjuder hon även marknadskonsultation. Hon är utbildad inom företagsekonomi, marknad och affärsutveckling från EBD-programmet vid LNU och har även en magister i ledarskap. Under studietiden var hon styrelseledamot i en studentförening och Styrelsetrainee i Improveras styrelse. Lindas intressen är träning, resor, matlagning och formgivning.

Magnus Lesshammar

Konsult kvalitets- och produktionsstyrning

Magnus är sedan 2010 konsult inom verksamhetsutveckling med fokus på kvalitets- och produktionsstyrning. Han är ackrediterad revisionsledare inom ISO9001 och ISO14001. Erfarenheten kommer från kunduppdrag samt flera år med ledande befattningar inom produktutveckling, kvalitet, logistik och inköp inom underleverantörsleden till fordonsindustrin. Fritiden ägnas åt resor, familjen och bilar.

Karin Darlington

Styrelseordförande Improvera

Improveras styrelseordförande är Karin Darlington som till vardags är regionansvarig Business Sweden i Kronobergs och Kalmar län. Karin har en 17-årig karriär inom bankvärlden i London bakom sig. Resor och hästar är Karins stora intressen.

Övriga styrelseledamöter är Nils-Erik Persson, Charlotte Heliosson och Mats Lundmark.

Nils-Erik Persson

Senior Advisor i styrelse- och ledningsfrågor, förmedlare av styrelseledamöter, utbildare

Nils-Erik har som fd verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost utbildat ca 3000 personer i styrelsearbete och förmedlat ca 100 ledamöter.Det var efter en karriär inom bankvärlden som marknads- och bankchef som Nils-Erik startade Improvera 1995. Nils-Eriks intressen är idrott - särskilt hockey och Lakers - och bassång i Allbo Barockkör och Akademiska kören.

Christina Lindberg

Konsult strategi- och affärsutveckling, programansvarig VD-Kompetens

Christina är sedan 2015 konsult inom strategifrågor. Hon är också programansvarig för certifikatutbildningen VD-Kompetens som är inne på sin sjätte omgång. Därutöver är hon ackrediterad styrelseutbildare för Rätt Fokus och Ökat Fokus mm. Christina har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar bl a på Radar AB, Volvo CE och Växjö kommun och flera uppdrag som styrelseordförande. Christinas intressen är familjen, matlagning, resor och jogging.

Helena Bertilsson

Konsult verksamhets- och ekonomistyrning

Helena är sedan 2013 konsult inom verksamhets- och ekonomistyrning.
Hon kan också gå in som tillfällig ekonomichef eller agera coach alternativt mentor åt ekonomichef. Hon har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar bl a på Boss Media, Fresh AB och inom ICAs bolag för butiksutveckling. Helenas intressen är familjen, resor, träning, naturen samt stugan i Blekinge.

Bakgrund

  • 1996 Startade före detta bankchefen Nils-Erik Persson Improvera med visionen att utveckla företags lönsamhet och organisation. Bland tjänsterna erbjöds diverse konsultuppdrag och Improvera blev även agentur för UC AB och började därmed erbjuda ett urval av UC:s tjänster med fokus på marknadsinformation.
  • 2000 Startade Nils-Erik även upp föreningen StyrelseAkademien Sydost som inkluderade Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.
  • 2003 Anställdes Charlotte Heliosson och därmed delade man upp ansvarsområdena så att hon tog över försäljning och support av UC:s tjänster och Nils-Erik koncentrerade sig på rollen som verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost.
  • 2009 Tillsattes Charlotte som Improveras VD och från 2015 har företaget vuxit ytterligare med Linda Ellingsen som arbetar som marknadsansvarig och marknadskonsult. Därutöver har samarbetsavtal tecknats med organisationskonsulter i form av Christina Lindberg, Helena Bertilsson och Magnus Lesshammar. På så sätt har Improveras tjänsteerbjudanden breddats och inkluderar numera även rådgivning och konsultation inom strategi, verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt kvalitets- och produktionsstyrning.
  • 2015 Lanserade Improvera certifikatutbildningen VD-Kompetens som erbjuds två gånger per år för VD, affärsområdeschefer och personer i andra ledande positioner.
  • 2017 Tog Charlotte Heliosson över ansvaret som Verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost vid sidan av sin roll som VD för Improvera och kontaktperson för UC Marknadsinformation.
  • 2018 Lanserade Improvera näringslivsutbildningen NäringslivsKompetens som erbjuds för personer som arbetar med att utveckla kommuners näringsliv. 

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss