Om oss

Improvera kompetensstärker beslutsfattare genom företags- och kompetensutveckling. Vår vison är att vara det mest attraktiva valet för företag i södra Sverige som vill kompetensstärka och framtidssäkra sin ledning.

Vi erbjuder

 • VD-utbildningen VD-Kompetens som är en 8-dagars utbildning för dig som är VD, affärsområdeschef eller i en annan ledningsposition som vill ha aktuell kunskap, verktyg och erfarenhetsutbyte inom 10 viktiga ledningsområden.
 • Styrelseutveckling som verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost där vi erbjuder styrelseutbildningar, förmedlingar och tillgång till ett nationellt nätverk.
 • Näringslivsutbildningen NäringslivsKompetens är en utbildning för dig som arbetar på en kommuns näringslivsavdelning eller näringslivsbolag, är på väg in i en sådan typ av roll eller på något annat sätt arbetar med att utveckla kommunens näringsliv.
 • Verksamhetsutveckling via konsultinsatser och rådgivning inom strategi och affärsutveckling, ekonomistyrning, marknad, krisledning samt kvalitets- och produktionsstyrning
 • Företags-, marknads- och näringslivsinformation som agentur åt UC Affärsinformation

Charlotte Heliosson

VD Improvera, Verksamhetsledare StyrelseAkademien Sydost, Konsult UC Affärsinformation

Charlotte är VD samt verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost och repr för UC Marknadsinformation. Hon är i grunden ma/no-lärare och har studerat företagsekonomi.
Charlottes intressen är familjen, löpning, läsning, friluftsliv.

Linda Ellingsen

Marknadsansvarig & marknadskonsult Improvera och StyrelseAkademien Sydost

Linda började hos oss 2015 och utöver tjänsten som marknadsansvarig erbjuder hon även marknadskonsultation. Hon är utbildad inom företagsekonomi, marknad och affärsutveckling från EBD-programmet vid LNU och har även en magister i ledarskap. Under studietiden var hon styrelseledamot i en studentförening och Styrelsetrainee i Improveras styrelse. Lindas intressen är träning, resor, matlagning och formgivning.

Magnus Lesshammar

Konsult kvalitets- och produktionsstyrning

Magnus är sedan 2010 konsult inom verksamhetsutveckling, med fokus på kvalitets- och produktionsstyrning. Han är ackrediterad revisionsledare inom ISO9001 och ISO14001. Erfarenheten kommer från såväl kunduppdrag som flera år med ledande befattningar inom produktutveckling, kvalitet, logistik och inköp främst inom underleverantörsleden till fordonsindustrin. Sin fritid ägnar han åt resor, familjen och bilar.

Mats Lundmark

Förmedlingsansvarig StyrelseAkademien Sydost

Mats är sedan 2018 förmedlingsansvarig i StyrelseAkademien Sydost och hjälper bolag att hitta den bäst lämpade kandidaten vid behov av en styrelseledamot eller styrelseordförande. 

Nils-Erik Persson

Senior Advisor i styrelse- och ledningsfrågor, Förmedlare av styrelseledamöter

Nils-Erik ansvarar för ledamotsförmedlingar för StyrelseAkademien Sydost. Som fd verksamhetsledare har han utbildat över 1000 personer i styrelsearbete. Efter karriär inom bankvärlden som marknads-, informations- och bankchef startade han Improvera 1995. Nils-Eriks intressen är idrott och bassång i Allbo Barockkör Alvesta.

Christina Lindberg

Konsult strategi- och affärsutveckling, Programansvarig VD-Kompetens

Christina är sedan 2015 konsult inom strategifrågor, projektledare för utbildningen VD-Kompetens och håller även styrelseutbildningar. Hon har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar bl a på Radar AB, Volvo CE och Växjö kommun och har också verkat som konsult och styrelseledamot. Christinas intressen är familjen, matlagning, resor och jogging i naturen.

Helena Bertilsson

Konsult verksamhets- och ekonomistyrning

Helena är sedan 2013 konsult inom verksamhets- och ekonomistyrning.
Hon kan också gå in som tillfällig ekonomichef eller agera coach/mentor åt ekonomichef. Hon har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar bl a på Boss Media, Fresh AB och inom ICA’s bolag för butiksutveckling. Helenas intressen är familjen, resor, träning, naturen samt stugan i Blekinge.

Improveras styrelse

Styrelseordförande Karin Darlington

Improveras styrelseordförande är Karin Darlington (regionansvarig Business Sweden). 


Övriga styrelsemedlemmar: Mats Lundmark, Charlotte Heliosson och Nils-Erik Persson

Bakgrund

 • 1996 Startade före detta bankchefen Nils-Erik Persson Improvera med visionen att utveckla företags lönsamhet och organisation. Bland tjänsterna erbjöds diverse konsultuppdrag och Improvera blev även agentur för UC AB och började därmed erbjuda ett urval av UC:s tjänster med fokus på marknadsinformation.
 • 2000 Startade Nils-Erik även upp föreningen StyrelseAkademien Sydost som inkluderade Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.
 • 2003 Anställdes Charlotte Heliosson och därmed delade man upp ansvarsområdena så att hon tog över försäljning och support av UC:s tjänster och Nils-Erik koncentrerade sig på rollen som verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost.
 • 2009 Tillsattes Charlotte som Improveras VD och från 2015 har företaget vuxit ytterligare med Linda Ellingsen som arbetar som marknadsansvarig och marknadskonsult. Därutöver har samarbetsavtal tecknats med organisationskonsulter i form av Christina Lindberg, Helena Bertilsson och Magnus Lesshammar. På så sätt har Improveras tjänsteerbjudanden breddats och inkluderar numera även rådgivning och konsultation inom strategi, verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt kvalitets- och produktionsstyrning.
 • 2015 Lanserade Improvera certifikatutbildningen VD-Kompetens som erbjuds två gånger per år för VD, affärsområdeschefer och personer i andra ledande positioner.
 • 2017 Tog Charlotte Heliosson över ansvaret som Verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost vid sidan av sin roll som VD för Improvera och kontaktperson för UC Marknadsinformation.
 • 2018 Lanserade Improvera näringslivsutbildningen NäringslivsKompetens som erbjuds för personer som arbetar med att utveckla kommuners näringsliv. 

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss