Extrainsatt datum för informationsträff!

2019-11-06

I oktober deltog totalt 33 personer under våra informationsträffar och eftersom intresset har varit fortsatt stort har vi valt att lägga in ett extrainsatt datum!

Upplägget är detsamma som tidigare - vi inleder med en nätverkande lunch och bjuder därefter på inspirationsföredrag inom bolagsstyrning. Avslutningsvis berättar vi kort om hur vi hjälper som beslutsfattare att utveckla sig och sina verksamheter.

Den extrainsatta informationsträffen är den 26 november kl. 11.30-13.00 på Videum Science Park i Växjö.

Kom och nätverka, bli inspirerad och lär dig något nytt!

Anmälan via länken nedan:

VD-Kompetens

Improveras utbildning VD-Kompetens ger aktuell kunskap, verktyg, inspiration och erfarenhetsutbyte inom 10 viktiga ledningsområden och passar dig som är VD eller i en annan ledningsposition. Se presentationsfilmerna med våra expertföreläsare
» Läs mer om VD-Kompetens

Styrelseutveckling

Improvera är verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost och erbjuder därmed bl.a. styrelseutbildningar och hjälp med att hitta och förmedla rätt externa styrelseledamot för ökad kompetens och lönsamhet.
» Läs mer om styrelseutveckling

Näringslivsutveckling för kommuner

Vi ser ett stort behov av en samsyn och ett proaktivt arbetssätt för att skapa ett positivt företagsklimat i en kommun och erbjuder därmed tjänster inom näringslivsutveckling för kommuner. 
» Läs mer om Näringslivsutveckling för kommuner

Verksamhetsutveckling

Improvera erbjuder konsulttjänster och rådgivning inom områdena strategi- och verksamhetsstyrning, marknadsplanering/marknadsstrategi, 
ekonomistyrning, bolagsstyrning samt kvalitets- och produktionsstyrning.
» Läs mer om verksamhetsutveckling via konsulttjänster

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss