Är VD-Kompetens rätt utbildning för dig?

VD-Kompetens_Teleborgs_slott4

2019-04-03

Kanske har du varit VD i några år och känner behov av att bredda dina kunskaper och perspektiv inom områden där du har begränsad erfarenhet.

Eller så är du ny eller på väg in i rollen som VD och vill ha en bred kunskapsbas och ett ramverk som ger dig rätt förutsättningar att leda och utveckla din organisation och verksamhet.

Det kan även vara så att du har en utbildning i grunden men vill träffa andra med liknande utmaningar som du står inför och utbyta erfarenheter och få ny inspiration.

Utbildningen passar även för dig som är affärsområdeschef eller har en annan ledande position med ett helhetsansvar.

Våra tidigare deltagare har kommit från en stor variation av branscher och verksamheten och haft olika nivåer på tidigare erfarenheter och yrkesbakgrund. Eftersom VD-Kompetens är en breddutbildning som ska ge ett helikopterperspektiv inom aktuella och branschneutrala områden passar den därmed flera olika typer av grupper. Det finns fortfarande platser kvar till nästa utbildning som startar den i höst. Sista anmälningsdagen är den 1 juni 2019. Läs mer via länkarna nedan och hör av dig om du vill veta mer:

VD-Kompetens

Improveras utbildning VD-Kompetens ger aktuell kunskap, verktyg, inspiration och erfarenhetsutbyte inom 10 viktiga ledningsområden och passar dig som är VD eller i en annan ledningsposition. Se presentationsfilmerna med våra expertföreläsare
» Läs mer om VD-Kompetens

Styrelseutveckling

Improvera är verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost och erbjuder därmed bl.a. styrelseutbildningar och hjälp med att hitta och förmedla rätt externa styrelseledamot för ökad kompetens och lönsamhet.
» Läs mer om styrelseutveckling

Näringslivsutveckling för kommuner

Vi ser ett stort behov av en samsyn och ett proaktivt arbetssätt för att skapa ett positivt företagsklimat i en kommun och erbjuder därmed tjänster inom näringslivsutveckling för kommuner. 
» Läs mer om Näringslivsutveckling för kommuner

Verksamhetsutveckling

Improvera erbjuder konsulttjänster och rådgivning inom områdena strategi- och verksamhetsstyrning, marknadsplanering/marknadsstrategi, 
ekonomistyrning, bolagsstyrning samt kvalitets- och produktionsstyrning.
» Läs mer om verksamhetsutveckling via konsulttjänster

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss