Inspirationsträff med fokus på värdeskapande styrelsearbete ur ett VD-perspektiv

Improveras Inspirationsträff för VD-Kompetensdeltagare

2018-11-30

För två veckor sedan var det åter dags för en Inspirationsträff dit vi bjöd in samtliga som har avslutat utbildningen VD-Kompetens. Den här gången var temat "värdeskapande styrelsearbete ut ett VD-perspektiv".

Som inspirationstalare hade vi bjudit in Håkan Hellström som är VD i Svensk Fastighetsförmedling Sydost, styrelseordförande i Svensk Fastighetsförmedling och både har och har haft ett flertal andra intressanta styrelseuppdrag.

Med erfarenhet från både styrelse- och VD-rollen gav Håkan sin syn på hur en VD bör använda sin styrelse på bästa sätt och mycket fokus låg på hur nyckelpersonerna VD och styrelseordförande ska samspela för att nå bästa möjliga resultat.

Tack till Håkan och samtliga som deltog under träffen!

Improvera ABs Inspirationsträffar riktar sig till personer som har genomfört utbildningen VD-Kompetens och syftar till att vara en inspirerande och dynamisk mötesplats med möjligheter till nätverkande, erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Läs mer om våra Inspirationsträffar och utbildningen VD-Kompetens via länkarna nedan:

VD-Kompetens

Improveras utbildning VD-Kompetens ger aktuell kunskap, verktyg, inspiration och erfarenhetsutbyte inom 10 viktiga ledningsområden och passar dig som är VD eller i en annan ledningsposition. Se presentationsfilmerna med våra expertföreläsare. Nästa utbildning startar den 10 september. 
» Läs mer om VD-Kompetens

Styrelseutveckling

Improvera är verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost och erbjuder därmed bl.a. styrelseutbildningar och hjälp med att hitta och förmedla rätt externa styrelseledamot för ökad kompetens och lönsamhet.
» Läs mer om styrelseutveckling

NäringslivsKompetens

Improveras utbildning NäringslivsKompetens är en praktisk näringslivsutbildning för dig som arbetar med att utveckla näringslivet eller är på väg in i en sådan typ av roll. Utbildningen passar exempelvis personer som arbetar på regionala eller kommunala näringslivsavdelningar och näringslivsbolag.
» Läs mer om NäringslivsKompetens

Verksamhetsutveckling

Improvera erbjuder konsulttjänster och rådgivning inom områdena strategi- och verksamhetsstyrning, marknadsplanering/marknadsstrategi, 
ekonomistyrning, bolagsstyrning samt kvalitets- och produktionsstyrning.
» Läs mer om verksamhetsutveckling via konsulttjänster

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss