Marknadskonsult

Som marknadskonsult fungerar vi som en extra resurs som under kortare tillfälliga uppdrag eller längre period hjälper ditt företag att effektivare uppnå de uppsatta marknads- och affärsmålen. Vi utför allt från analys till strategi, planering och genomförande och utgår alltid från kundens behov och önskemål. Kontakta Charlotte eller Linda om du vill veta mer eller vill boka in ett kostandsfritt möte för att gå igenom era behov.

Kund- och marknadsanalyser - optimera användningen av er information

Behöver du hjälp med att analysera företagets kunder eller marknader? Vi erbjuder tre nivåer av kundanalyser med allt ifrån enklare översikter till ingående skräddarsydda analyser. Samtliga analyser presenteras på ett visuellt och lättförståeliga sätt som ger en tydlig överblick över vilka segment ni har och var ni kan utvecklas. Kontakta Charlotte om ni behöver hjälp med: 

  • Kundanalys ger en överblick av vilka era kunder är och visar information om branscher, antal anställda, omsättning och riskklass mm.
  • Kund- och marknadsanalys kombinerar kunden och marknaden och visar vilken andel av den totala marknaden ni har vilket ger underlag för att exempelvis sätta marknadsmål.
  • Kombinationsanalys innehåller detsamma som kund- och marknadsanalysen men även en fil där vi har eliminerat era befintliga kunder från den totala marknaden och presenterar vilka potentiella kunder ni har, ert kundgap.  Vi kan även hjälpa till att ta fram vilka av era kunder som är mest respektive minst lönsamma.

Strukturerat marknadsarbete

Är ert företag i behov av att planera, skapa struktur eller ta fram strategier för marknadsarbetet men saknar tid eller rätt kompetens? Vi erbjuder konsultation och rådgivning inom marknadsplanering och marknadsstrategier för att företag effektivare ska kunna nå sina marknads- och affärsmål. Vi kan även hjälpa till med utförandet och implementeringen av arbetet. Kontakta Linda om ni behöver hjälp med:

  • Analys av marknadsföring - Genom analysen får ni konkreta tips och råd på hur ni kan förbättra er befintliga marknadsföring och vad som behöver göras för att ni effektivare ska uppnå era mål. Vi utgår från ert befintliga marknadsarbetet och tar fram konkreta förbättringsförslag utifrån era önskemål och förutsättningar.
  • Marknadsstrategi- och planering - Oavsett om ni behöver en detaljerad marknadsplan eller om ni vill strukturera upp ert marknadsarbete med en marknadsaktivitetskalender så kan vi hjälpa er att ta fram en lösning som passar er.
  • Strategier för sociala medier - Vi tar fram en strategi för hur ni ska arbeta med era sociala medier så att de bidrar till era övergripande affärsmål.
  • Utbildning och workshops om sociala medier - Om ni önskar lära er mer om vilken nytta ni som företag har av att närvara på sociala medier och hur ni ska hantera dem erbjuder vi både utbildningar och workshops inom ämnet. Vi erbjuder även verktyg och lathundar som ni kan använda som stöd vid ert fortsatta arbete.
  • Extern marknadsresurs - Om ni inte vill, kan eller hinner sköta ert marknadsarbete kan ni hyra in oss som en extern marknadsresurs. Vi tar både längre och kortare uppdrag på både strategisk och operativ nivå.

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss