Kund- och marknadsanalyser - optimera användningen av er information

Behöver du hjälp med att analysera företagets kunder eller marknader? Vi erbjuder tre nivåer av kundanalyser med allt ifrån enklare översikter till ingående skräddarsydda analyser. Samtliga analyser presenteras på ett visuellt och lättförståeliga sätt som ger en tydlig överblick över vilka segment ni har och var ni kan utvecklas. Kontakta Charlotte Heliosson om ni behöver hjälp med: 

  • Kundanalys ger en överblick av vilka era kunder är och visar information om branscher, antal anställda, omsättning och riskklass mm.
  • Kund- och marknadsanalys kombinerar kunden och marknaden och visar vilken andel av den totala marknaden ni har vilket ger underlag för att exempelvis sätta marknadsmål.
  • Kombinationsanalys innehåller detsamma som kund- och marknadsanalysen men även en fil där vi har eliminerat era befintliga kunder från den totala marknaden och presenterar vilka potentiella kunder ni har, ert kundgap.  Vi kan även hjälpa till att ta fram vilka av era kunder som är mest respektive minst lönsamma.

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss