Kvalitets- och produktionsstyrning

- För ett effektivare kvalitetsarbete

Improveras konsult Magnus är ackrediterad revisionsledare inom ISO9001 och ISO14001 och kan därmed hjälpa er att uppnå ett effektivt kvalitetsarbete. I en väl fungerande verksamhet använder man sitt kvalitetsledningssystem som styrmedel för att leda organisationen mot verksamhetens mål. Genom ett levande ledningssystem kan organisationen anpassa sig efter de risker och möjligheter som påverkar verksamheten och på ett effektivt sätt nyttja de resurser som finns till hands för att nå uppsatta mål – kort sagt ett Effektivt kvalitetsarbete. Förutsättningar för detta är t ex;

  • Kontroll på i vilken grad verksamhetens processer bidrar till övergripande verksamhetsmål.
  • Metoder för riskanalyser t ex under produkt- och processutveckling.
  • Störningsfri uppstart av nya detaljer i tillverkningen.
  • Aktivt arbete med att utveckla leverantörer för att förbättra det egna kvalitetsutfallet.
  • Kunskap om vilka delar i verksamheten som är trånga sektioner, s.k. flaskhalsar.

Ett effektivt kvalitetsarbete innebär att man har ett kvalitetsarbete som resulterar i ständig förändring till det bättre. Detta är odelat beroende av både medarbetarnas engagemang och ledningssystemets struktur. En stark struktur utan engagemang skapar en byråkratisk kvalitetskultur där medarbetarna tar genvägar och är omotiverade av de rutiner som finns fastställda. Om engagemanget är högt, men strukturen är svag saknar verksamheten styrning och målen är otydliga för medarbetarna. I de verksamheter där man har en stark struktur och ett högt engagemang är kvalitetsledningen en faktor i den strategiska planeringen. Befogenheter och ansvar är tydligt fördelade i organisationen. Man har en kunddriven utveckling av verksamheten som baseras på en gemensam värdegrund. Kontakta Magnus Lesshammar om du vill veta mer eller vill boka in ett kostnadsfritt möte för att gå igenom era behov.

Eftersom Magnus är ackrediterad revisionsledare inom ISO9001 och ISO14001 kan han hjälpa er att uppnå ett effektivt kvalitetsarbete!

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss