Inspirationsträffar

- En inspirerande och dynamisk mötesplats för utbyte av erfarenheter och kunskaper

Improveras inspirationsträffar riktar sig till dig som har genomfört utbildningen VD-Kompetens och syftar till att vara en inspirerande och dynamisk mötesplats med möjligheter till nätverkande, erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Varje inspirationsträff har ett tema som berör ett aktuellt ämne som är relevanta för din verksamhet och dig som VD och till varje träff bjuder vi in en extern talare och inspiratör som delar med sig av erfarenheter, kunskaper och best practice inom ämnet.

Deltagare från samtliga kursomgångar bjuds in vilket innebär att det dels ges möjlighet att hålla kontakten med personer från den kursomgång man gick och att man kan även lära känna nya personer från övriga omgångar. På så sätt hoppas vi kunna skapa en dynamik och möjlighet till att nätverka och lära av varandra.

Genomförda inspirationsträffar

Tema attraktiv arbetsgivare

Den 16 november 2017 hölls premiären av våra inspirationsträffar med temat attraktiv arbetsgivare. Dagens talare och inspiratör var Daniel de Sousa som är VD på Visma Spcs och han delade med sig av hur de arbetar strategiskt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Dagen bjöd på insikter om varför det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, exempel på hur man verkställer arbetet i organisationen och vad man bör tänka på som ledare.

Tema varumärkesbyggande

Den 10 april 2018 var det dags för en Inspirationsträffar med temat varumärkesbyggande. Dagens talare och inspiratör var Per Bengtsson som är en av grundarna och delägarna till PM & Vänner och han berättade om den fantastiska resan de har gjort och några framgångsfaktorer han lyfte fram var att hitta ett så kallat "mellanrum" eller unik nisch och sedan hålla stenhårt på den, vara uthållig, omge sig av människor som kan mer än en själv och se till att alla är representanter för varumärket.

Tema värdeskapande styrelsearbete

Den 15 november 2018 var det dags för en Inspirationsträffar med temat värdeskapande styrelsearbete ur ett VD-perspektiv. Dagens talare och inspiratör var Håkan Hellström som är VD i Svensk Fastighetsförmedling Sydost, styrelseordförande i Svensk Fastighetsförmedling och har haft ett flertal andra intressanta styrelseuppdrag. Med erfarenhet från både styrelse- och VD-rollen gav Håkan sin syn på hur en VD bör använda sin styrelse på bästa sätt och mycket fokus låg på hur nyckelpersonerna VD och styrelseordförande ska samspela för att nå bästa möjliga resultat.

Uttalanden från deltagarna

Bästa nätverksträff jag varit på!
Genomgående bra. Framför allt praktiska exempel på ett metodiskt sätt

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss