Rekrytering av extern ledamot

Vi hjälper till att hitta lämpliga kandidater som kan anta ett styrelseuppdrag i bolag i Sydost - vare sig det gäller styrelseordförande eller annan ledamot. Med tillgång till alla 7000 medlemmar i StyrelseAkademien och 20 års erfarenhet hjälper vi till att hitta de fyra bäst passande kandidaterna utifrån den kravspecifikation som först tas fram i samverkan med ägarna.
» Kontakta Nils-Erik Persson om du vill veta mer om förmedlingstjänsten

Förmedlingsprocessen

  • Vi börjar med att ta fram en kravprofil där ni klargör vilken typ av erfarenhet och kompetens
    ni önskar få in i styrelsen.
  • Utifrån kravprofilen tar vi fram en annons som publiceras för alla 7000 medlemmar i StyrelseAkademien varav flera är certifierade ledamöter. Kandidaterna får sedan själva ansöka om uppdraget.
  • Utifrån de ansökningar vi får in tar vi sedan fram de fyra bäst lämpade kandidaterna baserat på bland annat kravprofil, kompetens och erfarenhet och dessa personer går vidare till intervju hos er.

Nöjda kunder

"Vårt familjeföretag, med tre bröder som ägare, ville utveckla styrelsens beslutsfattande. Vi kom i kontakt med StyrelseAkademien Sydost som hjälpte oss att rekrytera en styrelseordförande. Efter intervjuer av kandidaterna, bestämde vi att Christer från Västervik skulle passa oss bäst. Christer tillträdde våren 2011 och vi har fått bättre struktur på vårt sätt att arbeta fram beslut och att följa upp dem. Jag tycker att fler företag ska våga ta steget att ta in en extern styrelseordförande eller ledamot."

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss