Effekten av VD-Kompetens

Nyttan och effekten av utbildningen VD-Kompetens

I intervjuserien Effekten av VD-Kompetens följer vi upp vad tidigare deltagare har haft för nytta av utbildningen och vilka effekter den har bidragit till.

Jonas Andersson, Växjöfabriken Produktions AB

Först ut att bli intervjuad är Jonas Andersson, nytillträdd VD på Växjöfabriken Produktions AB. Jonas gick utbildningen under våren 2018 och var under den tiden VD för Perfecta Pump AB. Gemensamt för Växjöfabriken och Perfecta Pump är att de ägs av familjeföretaget Pomonagruppen.

Växjöfabriken är en fabrik med hög teknisk kompetens och utrustning som säkerställer avancerade krav från kunder vad gäller maskinbearbetning av gjutjärn och smide. Det är en välinvesterad fabrik med fin maskinpark, hög automationsgrad och flera robotceller. Växjöfabriken tillverkar komponenter till ledande varumärken inom framförallt den svenska pumpindustrin, fordonsindustrin och skogsindustrin.

Jonas beskriver sig själv som entreprenörsdriven och han har haft ledande befattningar inom bland annat livsmedelsbranschen, tv-stationer, IT-tillbehör och tillverkande industri. Gemensamt för hans tidigare tjänster har varit kravet på att kunna förädla och utveckla verksamheter som befinner sig i en förändringsprocess och det ligger i Jonas natur att även vilja vidareutveckla sig själv.

”För att nå framgång både i sitt arbete och ledningsarbete är det viktigt att ständigt vidareutvecklas, tänka nytt och fördjupa sig inom nya områden. Det har jag fått möjlighet att göra via VD-Kompetens som erbjuder en bred palett av ämnen och duktiga föreläsare. Jag har dessutom fått betydligt fler verktyg i verktygslådan”.

På frågan om Jonas kan ge exempel på vilken nytta han har haft av utbildningen berättar han om en åtgärd som påbörjades redan under utbildningens gång, vilket var att se över företagets värderingar.

Bakgrunden till arbetet var att man ville att värderingarna skulle få en tydligare innebörd. För att lyckas med detta lät man medarbetarna vara delaktiga i arbetet med att ta fram nya ledord som skulle kunna efterlevas i hela verksamheten.

Arbetet utfördes i grupper och fokus låg på att fastställa vad som är värdeskapande kring företagets processer. De använde sig främst av verktyg och metoder från avsnittet ledarskap och strategisk HR men även delar av avsnitten varumärke, marknadsföring och kommunikation samt kundfokus och effektivitet genom lean.

Resultatet blev inte bara nya ledord utan man märkte även ett starkt engagemang bland medarbetarna tack vare deras delaktighet i framtagningsprocessen.

”Att jobba målstyrt med tydlighet gällande ansvar och befogenheter är viktigt men har du inte grundläggande värderingar med dig blir inte jobbet bra”.

Jonas tog även upp värderingsfrågan med styrelsen och tillsammans med dem och ledningsgruppen såg man över och uppdatera bolagets strategiska fundament.

Sammanfattningsvis är Jonas mycket nöjd med utbildningen och han ser fram emot att använda sig av de nya kunskaperna i sin roll på Växjöfabriken. Han berättar även att han redan har planer för en rad kommande insatser som kommer skapa ytterligare värde för hela verksamheten.

”Utbildningen är väl investerad tid i förhållande till vad man lär sig och man får fördjupningar i väldigt intressanta ämnen som gör att man kan utföra ett bättre arbete”.

» Läs mer om utbildningen VD-Kompetens

» Kontakta oss om du vill veta mer om utbildningen

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss