Citat från kursdeltagare


Här är exempel på vad några av våra tidigare deltagare har haft för nytta av utbildningen.

Det är en bra bredd och utbildningen täcker in väldigt väl alla olika delar som jag känner att jag har behov av att ha lite koll på som VD.
Man har fått verktyg och man har fått en större insikt i flera områden. Det är nu arbetet börjar!
Utvärderingen från ledarskapsprofilen TLI360 och ledarskapsfrågorna kommer jag ta med mig mycket av.
Jag tittade lite på en del kurser men fastnade för denna eftersom den var ganska heltäckande och jag hörde positiva reaktioner från tidigare deltagare.
Utbildningen har gett mig både nya insikter och en del nyttiga påminnelser om hur man ska jobba som VD. Dessutom har jag utökat mitt nätverk vilket också är viktigt.
Kompetenta föredragshållare som ger en perspektiv till sitt eget företagande.
Utbildningen är väl investerad tid i förhållande till vad man lär sig och man får fördjupningar i väldigt intressanta ämnen som gör att man kan utföra ett bättre arbete.
VD-utbildning gav Ömangruppen inspiration till förbättringsarbete.

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss