Bolagsstyrning

- Framgångsrikt ägande och styrning av bolag

Vår senior advisor Nils-Erik Persson har lång erfarenhet av att utveckla bolag och personer i ledande positioner och därmed även en god förståelse för hur ett bolag lämpligast bör ägas och styras framgångsrikt. Om du behöver hjälp erbjuder vi dels konsultation och rådgivning inom området och även inspirationsföredrag för att sprida kunskapen om och öka förståelsen för professionell bolagsstyrning. 

Inspirationsföredragen passar bra att boka som ett inslag till bland annat en näringslivs-, nätverks- eller inspirationsträff. Vi har satt ihop tre förslag på inspirationsföredrag men kan även anpassa innehållet efter önskemål.

Föredrag om bolagsstyrning, VD- och styrelseutveckling

  • Styra ett bolag - till kräftgång eller framgång?
    Det är en utmaning att lotsa ett bolag redan idag men vad ställer då framtiden för krav i sammanhanget? På både VD, styrelse och ägare?
  • Extern styrelseledamot - en främmande fågel i boet - eller?
    För många är det ett stort steg att påbörja ett aktivt styrelsearbete och steget till att ta in sin första externa styrelseledamot kan kännas ännu större. Behöver det vara det? Vilka är fördelarna och nackdelarna?
  • Som styrelseledamot och VD - vilka risker utsätter du dig för?
    Att ta ett styrelse- eller VD-uppdrag är en utvecklande och spännande uppgift men det medför även ett ansvar och vissa risker. Vilka är då riskerna och hur kan du skydda dig inför dem och stärka dig själv i din roll?

Kontakta Nils-Erik Persson om du behöver hjälp med konsultation eller rådgivning inom bolagsstyrning eller om du vill boka ett inspirationsföredrag.

Inspirationsföredrag

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss