VD-utbildning i Stockholm samt Växjö

VD-Kompetens är en breddutbildning för dig som är VD, affärsområdeschef eller i ledningsposition och vill ha aktuella kunskaper, verktyg, inspiration och erfarenhetsutbyten. Utbildningen finns sedan 2015 och alla deltagare hittills har uppgett att de starkt rekommenderar den.
Våra fina kurslokaler finns hos Stallmästaregården, Stockholm samt Videum Science Park, Växjö

Innehåll och kursavgift

60 utbildningstimmar inom 10 ledningsområden vid fyra tvådagarspass, omfattande digital och printad dokumentation med fakta och verktyg, ledarskapsanalysen TLI360 med tillhörande coachning samt certifikat/intyg. Lunch och fika alla dagar samt trerättersmiddag och övernattning vid start- och avslutningstillfället. Fri konsulttimme ingår med alla föreläsare. 

Kursavgiften är 89 000 kr exkl moms. Två eller fler deltagare från samma företag: 5 % rabatt.
Boka-tidigt-rabatt 2 000 kr. Säkra din plats redan nu! Max 16 deltagare per kurs.
Om du missar avsnitt pga sjukdom eller annat akut finns olika alternativ: du kan gå motsvarande avsnitt i Stockholm/Växjö istället eller läsa in materialet samt få ca 1 timmes genomgång av föreläsaren.

Coronaanpassning? Alla våra lokaler har gott om utrymme. Skulle situationen kräva andra lösningar så kan vissa avsnitt köras digitalt och andra får förflyttas i tid. Vi har den största respekt för allas hälsa och är beredda på dessa justeringar om så behövs.

Vem passar utbildningen för?

  • Du har varit VD några år och känner behov av att bredda dina kunskaper och perspektiv inom områden där du har begränsad erfarenhet.
  • Du kan också vara ny VD - eller på väg in i denna roll - och vill ha en bred kunskapsbas och ett ramverk som ger dig rätt förutsättningar att leda och utveckla din organisation och verksamhet.
  • Du kan ha lång erfarenhet som VD men vill träffa andra med liknande utmaningar som du står inför och utbyta erfarenheter och få ny inspiration.
  • Utbildningen passar även för dig som är affärsområdeschef eller har en annan ledande position med ett helhetsansvar.

Våra deltagare kommer från en stor variation av branscher och har olika nivåer på tidigare erfarenheter och yrkesbakgrund. VD-Kompetens är en breddutbildning som ska ge ett helikopterperspektiv inom aktuella och branschneutrala områden.

Bakgrunden till VD-Kompetens

Improvera kompetensstärker beslutsfattare och sedan starten 1996 har vi utbildat över 4000 personer i styrelsearbete. Efter flera års arbete med detta såg vi ett behov av att även utbilda och utveckla VD:ar och personer i ledande position. Där och då föddes idén till VD-Kompetens som genomfördes för första gången år 2015.

Som VD eller i annan ledningsposition har man stora krav och förväntningar på sig från både ägare, styrelse, anställda och andra intressenter. Man förväntas ha kompetens och handlingskraft att skapa lönsamhet, trivsel och utveckling. Samtidigt är konkurrensen hård och förutsättningarna i omvärlden skiftar snabbt och personens ledarskap och kunskaper är därmed av stor betydelse för företagets framgång.

Vi vill ge de rätta förutsättningarna för att lyckas med allt detta och därför har vi fokuserat på att sätta samman en breddutbildning som ger de rätta kunskaperna och verktygen för att kunna leda och utveckla organisationen och verksamheten.

För att deltagarna ska kunna ta till sig utbildningens innehåll på bästa sätt har vi valt ut några av Sveriges mest kunniga och kompetenta expertföreläsare som lärare. Dessa håller sig uppdaterade inom sina respektive områden för att kunna leverera innehållet på ett stimulerande och inspirerande sätt i form av aktuella case, teorier, verktyg och grupparbeten.

Informationsblad, filmer, kundreferenser

Informationsblad Växjö
Informationsblad Stockholm
Filmer med våra expertföreläsare
Kundreferenser

Webinarier om kursinnehåll & inspirationsfördrag om bolagsstyrning

Företag som tagit del av utbildningen VD-Kompetens

Några av våra tidigare deltagare

Låter det här intressant?

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer

Programansvarig


Christina Lindberg

0703-128 700
christina@improvera.se

 

Är utbildningen inte aktuell just nu? Håll dig ändå uppdaterad!

» Följ utbildningen VD-Kompetens på LinkedIn. 

» Anmäl dig till en informationsträff där vi bl.a. presenterar utbildningens upplägg.

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss