Vill du utveckla din bredd som VD tillsammans med andra i en inspirerande miljö? VD-Kompetens är en utbildning för dig som är VD (eller affärsområdeschef/i ledningsposition) och vill ha aktuella kunskaper, verktyg och värdefulla erfarenhetsutbyten. Utbildningen startade 2015 och deltagarna har givit höga betyg. Våra åtta lärare är både aktiva konsulter och skickliga pedagoger. Kurslokal är moderna Curie i Videum Science Park, Växjö. Övernattningar och middagar äger rum på närbelägna Teleborgs slott.

Datum ht 2021
 
20/9 Introduktion (8-8.30), Hållbarhet & CSR (8.30-12), Digitalisering (13-17)
Trerättersmiddag och övernattning Teleborgs slott
21/9 Innovation och förändringsledning (8-17)

18/10 Ledarskap och strategisk HR (8-17)
19/10 Kundfokus och effektivitet (8-17)

22/11 Strategi och affärsplanering (8-17)
23/11 Varumärke och marknadsföring (8-17)
24/11 VD-rollen och styrelsen (8-17)

1/12 Trerättersmiddag och övernattning Teleborgs slott
2/12 Ekonomisk styrning för resultat (8-14) och tentamen (15-18)

60 utbildningstimmar inom 10 områden, digital och printad dokumentation med fakta och verktyg, ledarskapsanalysen TLI360 med coachning samt certifikat/intyg. Lunch och fika alla dagar samt trerättersmiddag och övernattning vid start- och avslutningstillfället. Rabatt om fler övernattningar önskas. Fri konsulttimme ingår med alla föreläsare. 
Kursavgiften är 89 000 kr ex moms. Två/fler deltagare från samma företag: 5 % rabatt. Anmälan senast 31/8.

Läs mer i vårt Informationsblad och Programblad.

Vem passar utbildningen för?

  • Du har varit VD några år och känner behov av att bredda dina kunskaper och perspektiv inom områden där du har begränsad erfarenhet.
  • Du kan också vara ny VD - eller på väg in i denna roll - och vill ha en bred kunskapsbas och ett ramverk som ger dig rätt förutsättningar att leda och utveckla din organisation och verksamhet.
  • Du kan ha lång erfarenhet som VD men vill träffa andra med liknande utmaningar som du står inför och utbyta erfarenheter och få ny inspiration.
  • Utbildningen passar även för dig som är affärsområdeschef eller har en annan ledande position med ett helhetsansvar.
  • En tidigare deltagare sammanfattar: "VD-Kompetens har gjort mig mer insiktsfull och ökat min verktygslåda. Utbildningen är en bra plattform i arbetet med min egen utveckling!"

Våra deltagare kommer från en stor variation av branscher och har olika nivåer på tidigare erfarenheter och yrkesbakgrund. VD-Kompetens är en breddutbildning som ska ge ett helikopterperspektiv inom aktuella och branschneutrala områden.

Bakgrunden till VD-Kompetens


Improvera kompetensstärker beslutsfattare och sedan starten 1996 har vi utbildat över 4000 personer i styrelsearbete. Efter flera års arbete med detta såg vi ett behov av att även utbilda och utveckla VD:ar och personer i ledande position. Där och då föddes idén till VD-Kompetens som genomfördes för första gången år 2015.

Som VD eller i annan ledningsposition har man stora krav och förväntningar på sig från både ägare, styrelse, anställda och andra intressenter. Man förväntas ha kompetens och handlingskraft att skapa lönsamhet, trivsel och utveckling. Samtidigt är konkurrensen hård och förutsättningarna i omvärlden skiftar snabbt och personens ledarskap och kunskaper är därmed av stor betydelse för företagets framgång.

Vi vill ge de rätta förutsättningarna för att lyckas med allt detta och därför har vi fokuserat på att sätta samman en breddutbildning som ger de rätta kunskaperna och verktygen för att kunna leda och utveckla organisationen och verksamheten.

För att deltagarna ska kunna ta till sig utbildningens innehåll på bästa sätt har vi valt ut några av Sveriges mest kunniga och kompetenta expertföreläsare som lärare. Dessa håller sig uppdaterade inom sina respektive områden för att kunna leverera innehållet på ett stimulerande och inspirerande sätt i form av aktuella case, teorier, verktyg och grupparbeten.

Företag som tagit del av utbildningen VD-Kompetens

Några av våra tidigare deltagare

Låter det här intressant?

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer

Programansvarig


Christina Lindberg

0703-128 700
christina@improvera.se

 

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss