VD-utbildning i Växjö

VD-Kompetens är en breddutbildning för dig som är VD, affärsområdeschef eller i ledningsposition och vill ha aktuella kunskaper, verktyg, inspiration och erfarenhetsutbyten. Utbildningen finns sedan 2015 och alla ca 100 deltagare kan rekommendera den. En av våra tidigare deltagare uttrycker det så här: "VD-Kompetens har gjort mig mer insiktsfull och ökat min verktygslåda. Utbildningen är en bra plattform i arbetet med min egen utveckling!"

VD-Kompetens äger rum 8 dagar vt 2021 i stora rymliga lokaler på Videum Science Park, Växjö. Om skärpta råd i Kronobergs län kvarstår ett eller flera kursdatum vt 2021 så körs dessa avsnitt via Zoom.
Övernattningar vid start- och avslutspasset sker på närbelägna Teleborgs slott (kan justeras i tid pga Covid).

Innehåll och kursavgift

60 utbildningstimmar inom 10 områden vid fyra tvådagarspass, digital och printad dokumentation med fakta och verktyg, ledarskapsanalysen TLI360 med coachning samt certifikat/intyg. Lunch och fika alla dagar samt trerättersmiddag och övernattning vid start- och avslutningstillfället. Fri konsulttimme ingår med alla föreläsare. Kursavgiften är 89 000 kr ex moms. Två/fler deltagare från samma företag: 5 % rabatt.

Informationsblad Växjö
Programblad Växjö
Filmer med våra expertföreläsare
Kundreferenser
Anmälan

Vem passar utbildningen för?

  • Du har varit VD några år och känner behov av att bredda dina kunskaper och perspektiv inom områden där du har begränsad erfarenhet.
  • Du kan också vara ny VD - eller på väg in i denna roll - och vill ha en bred kunskapsbas och ett ramverk som ger dig rätt förutsättningar att leda och utveckla din organisation och verksamhet.
  • Du kan ha lång erfarenhet som VD men vill träffa andra med liknande utmaningar som du står inför och utbyta erfarenheter och få ny inspiration.
  • Utbildningen passar även för dig som är affärsområdeschef eller har en annan ledande position med ett helhetsansvar.

Våra deltagare kommer från en stor variation av branscher och har olika nivåer på tidigare erfarenheter och yrkesbakgrund. VD-Kompetens är en breddutbildning som ska ge ett helikopterperspektiv inom aktuella och branschneutrala områden.

Bakgrunden till VD-Kompetens

Improvera kompetensstärker beslutsfattare och sedan starten 1996 har vi utbildat över 4000 personer i styrelsearbete. Efter flera års arbete med detta såg vi ett behov av att även utbilda och utveckla VD:ar och personer i ledande position. Där och då föddes idén till VD-Kompetens som genomfördes för första gången år 2015.

Som VD eller i annan ledningsposition har man stora krav och förväntningar på sig från både ägare, styrelse, anställda och andra intressenter. Man förväntas ha kompetens och handlingskraft att skapa lönsamhet, trivsel och utveckling. Samtidigt är konkurrensen hård och förutsättningarna i omvärlden skiftar snabbt och personens ledarskap och kunskaper är därmed av stor betydelse för företagets framgång.

Vi vill ge de rätta förutsättningarna för att lyckas med allt detta och därför har vi fokuserat på att sätta samman en breddutbildning som ger de rätta kunskaperna och verktygen för att kunna leda och utveckla organisationen och verksamheten.

För att deltagarna ska kunna ta till sig utbildningens innehåll på bästa sätt har vi valt ut några av Sveriges mest kunniga och kompetenta expertföreläsare som lärare. Dessa håller sig uppdaterade inom sina respektive områden för att kunna leverera innehållet på ett stimulerande och inspirerande sätt i form av aktuella case, teorier, verktyg och grupparbeten.

Företag som tagit del av utbildningen VD-Kompetens

Några av våra tidigare deltagare

Låter det här intressant?

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer

Programansvarig


Christina Lindberg

0703-128 700
christina@improvera.se

 

Är utbildningen inte aktuell just nu? Håll dig ändå uppdaterad!

» Följ utbildningen VD-Kompetens på LinkedIn. 

» Anmäl dig till en informationsträff där vi bl.a. presenterar utbildningens upplägg.

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss