Innehållet i vår VD-utbildning

Här kan du läsa mer detaljerat om utbildningens innehåll. Mer övergripande information om utbildningen » hittar du här

Strategi och affärsplanering

• Vi inleder dagen med en presentationsrunda och utdelning av material
• Mål och möjligheter med strategiprocessen
• Värdegrund, vision, affärsidé, mål, konkurrensstrategi och varumärke
• Extern analys: omvärld och marknad, kunder och konkurrens
• Intern analys: processer och utvecklingsförmåga
• SWOT, fokusfrågor från analysen
• Strategisk handlingsplan och VDs roll
• Efter dagen har vi en gemensam välkomstmiddag samt övernattning på slottet

Välkomstmiddag och övernattning

Efter första kursdagen har vi en gemensam välkomstmiddag för att lära känna varandra lite bättre. Efter middagen ingår även övernattning på Teleborgs slott inför kommande kursdag. 

Ledarskap och strategisk HR

• Företagets kultur och värdegrund
• HR:s strategiska roll i organisationen, resursutveckling och kompetens
• Arbetsgivaransvaret (arbetsrätt, policy och riktlinjer, utvecklingssamtal, lön och belöningar)
• Medarbetarskap, attraktiv arbetsgivare, VDs utvecklingsplan
• Ledarskapets 5 utmaningar och HR i ledningsarbetet
• Ledningsgruppen, samarbete och resultat
• Ledarskapsanalys TLI360 samt ca. 2 tim. tillhörande coachning

Digitalisering

• Vad är digitalisering och hur kan det påverka oss?
• Digital mognad, vad är det och var står vi idag?
• Hur kan vi ta kommandot över vår digitala resa, strategiskt och operativt?
• Metoder och verktyg

Hållbarhet och CSR

• Hur gör man för att förstå området och vad det betyder för den egna verksamheten? Konceptualisering, jargongen och verkliga hållbarhetsvärden
• Varför är hållbart företagande avgörande för din affär? Megatrender, regelverk och business case
• Styrning i hållbara företag. Prioritering av hållbarhetsområden, en karta över företagskulturen, affärsmodellering och intäktsströmmar
• VDs roll, ledningsgrupp och övriga organisationen

Varumärke, marknadsföring och kommunikation

• Varumärke, vad är det och hur bygger man 360 grader?
• Varumärket, marknadsplanen och marknadsföring
• Kommunikation, mål, målgrupp och medel – intern och extern
• Kanalstrategier, hur höras i bruset?
• Kontakten med media

Kundfokus och effektivitet genom Lean

• Lean som koncept, värderingar och grundprinciper
• Långsiktigt tänkande och rätt process ger rätt resultat
• Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners
• En lärande organisation
• Tillämpning och verktyg, hur får man det att funka i praktiken

Förändringsledning

• Affärsidé och Strategi, vilken typ av förändring ska ske?
• Projektledning och projektmetodik
• Förändring i linjen
• Risk och motstånd
• Kommunikation i samband med förändring
• VDs roll och styrning

Krishantering (byts ut inför hösten 2018)

• Vad är egentligen en kris?
• Övergripande riskanalys och värderingsmodeller
• Hur skapa handlingsberedskap i organisationen?
• Att utveckla en säkerhetskultur
• Hur hanteras den ordinarie verksamheten parallellt med en kris?

Innovation (tillkommer under hösten 2018)

• Innovation, vad är det och varför är det viktigt?
• Hur kan man skapa affärsförnyelse genom innovation?
• Hur ska man arbeta med innovation, strategiskt och operativt?
• Metoder och verktyg

Ekonomisk styrning för resultat

• Lagstiftning, krav och nytta
• Grundläggande ekonomisk analys och värdering
• Ekonomistyrning i olika branscher, faser och balanserad styrning
• Investeringar och finansiering
• Förvärv och riskhantering

VD-rollen och styrelsen

• ABL och Koden om VDs ansvar och befogenheter samt grunderna för bolagsstyrningen
• Styrande dokument och deras roll, t ex bolagsordning, ägardirektiv, VD-instruktion och rapportinstruktion
• VDs roll kontra ordföranden, samarbete med ordföranden samt övrigt nätverk
• Samspelet med styrelsen, sammanträden, kommunikation och rapportering
• VD-avtalet, introduktion och VD-utvärdering
• Ansvarsfrihet, jäv och risker

» Läs mer om vår VD-utbildning VD-Kompetens

Improveras informationsträffar

Välkommen till en informationsträff på en ort nära dig där vi under en frukost/lunch nätverkar och informerar om oss och vårt utbud samt bjuder på ett intressant föredrag inom området bolagsstyrning. 

Informationsträffar 2018