Företagsinformation via UC Affärsinformation

- Aktuell information om företag och marknad för fler affärer och säkrare statistik

Improvera är sedan 1995 agentur för bankägda UC AB som är störst i Sverige vad gäller företagsinformation. Vi erbjuder ett stort urval av UC:s tjänster - med störst fokus på marknadsinformation - till både företag och kommuner. Kontakta Charlotte Heliosson om du vill veta mer.

Tjänster för företag

UC Selekt

Ett fantastiskt verktyg för företag med behov av löpande nykunds-bearbetning. Databasen innehåller veckouppdaterad info om alla Sveriges cirka 1 miljon företag och arbetsställen och ger en god kunskap inför kundbesök. Med selekteringsfunktionen kan säljarna få rätt målgrupper att bearbeta tack vare många urvalsparametrar. I ett årsabonnemang ingår 10 000 företag att exportera till Excel samt obegränsat antal rapporter och urval. Utbildning och support ingår också. Det finns även liknande databaser för Danmark och Norge.

"Med UC Selekt skapar vi branschanpassade kampanjer till vår försäljningsavdelning. Tack vare att UC Selekt är webbaserat och hanteras av oss själva, kan vi med kort varsel ta fram nya kampanjer. Allt detta sparar tid för våra säljare och hjälper dem kontakta rätt målgrupper för våra hemsidor. Då UC Selekt även innehåller riskinfo så kontaktar vi bara dem med en god ekonomi och det besparar oss onödiga kundförluster."

UC Selektering

Urval som skräddarsys efter kundens önskemål inför t ex kampanjer. Målgruppen tar vi fram med olika urvalsparametrar såsom geografi, bransch, anställda, ekonomi och riskklass och levererar som excelfil. E-postadresser kan bifogas för VD och andra beslutsfattare. Vi erbjuder dessutom personselekteringar (urval på ålder, inkomst, civilstånd mm) samt europeiska företagsselekteringar.

"Vi beställde en selektering med europeiska jubilarer för att ge dem ett specialerbjudande.
Utan Improveras hjälp hade denna framgångsrika kampanj inte varit möjlig."

Tjänster för kommuner

UC Selekt och UC Näringslivskompassen

Ett värdefullt verktyg för bl a näringslivsavdelningen att hålla koll på företag och andra arbetsställen dels i egna kommunen, dels i hela Sverige. Man kan ta fram listor på alla nystartade företag i kommunen, göra branschfördelningar, se andelen kvinnligt drivna företag, skriva ut veckouppdaterade rapporter med risk inför företagsbesök och företagsetableringar och mycket mer. UC Selekt kan kombineras med tjänsten UC Näringslivskompassen där man får koll på senaste nyetableringarna, löpande statistik och en besöksguide.

UC Näringslivsregister

Ett register med kommunens företag och andra arbetsställen som läggs på valfri plats på hemsidan. Registret uppdateras månadsvis och är lätt att söka i för hemsidesbesökare. Titta t ex på www.karlskrona.se under näringslivsfliken.

"I Kalmars näringslivsregister finns alla kommunens företag och organisationer samlade. Vi ser många fördelar med att ha registret på vår hemsida. Här kan besökarna hitta samarbetspartners, leverantörer, kunder eller kanske en ny arbetsgivare."

Övriga tjänster

Generationsväxlingsfiler (företag med VD/ägare som närmar sig pensionsålder) och e-postadressregister till kommunens företag. Dessutom kan vi ta fram rapporter med fakta och förändringar i näringslivet efter kundens önskemål.

"Rapporten är ett viktigt verktyg för oss i vårt analysarbete av näringslivet. Vi använder rapporten för att informera media och allmänhet. Vi använder den också i vårt interna arbete, genom att mäta samma parametrar med regelbundet tidsintervall från samma leverantör får vi hög och jämn analyskvalitet."
"Vi beställde material om näringslivet i Växjö tätort av Improvera inför en artikelserie. Den gedigna informationen gav oss utmärkt underlag till denna."

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss