Partners till vår VD-utbildning

Nedan presenteras Improveras partners som är våra noga utvalda expertföreläsare under utbildningen VD-Kompetens. Samtliga partners erbjuder även konsultinsatser inom respektive områden. Övergripande information om utbildningen » hittar du här

Dag Lotsander - Lean Nordic

Lean Nordic är ett företag som erbjuder utbildning, rådgivning, inspirationsföreläsningar och konsultation avseende området Lean. Kunderna finns inom såväl offentlig som privat sektor men i huvudsak inom tjänstesektorn. Dag driver Lean Nordic sedan 2008 och han har en bred och djup erfarenhet inom leanfilosofins original och hur man inför lean som strategi för sin verksamhetsutveckling. Han har tidigare erfarenhet som senior ledare inom Toyota där han införde The Toyota way (värderingarna) och Lean Services i Toyotas marknadsbolag med 1350 anställda.
Läs mer om Lean Nordic

Anna-Karin L Boman, annpocon AB

Annpocon är ett utvecklingsorienterat företag och en heltäckande leverantör inom Human Resources som står för ett affärsorienterat, modernt och effektivt HR-arbete. Verksamheten omfattar tjänster inom organisationsutveckling, ledarskap, strategiframtagning, rekrytering, arbetsrätt och andra kompetenser inom HR området. Anna-Karin driver företaget sedan 2004. Hon har bred och djup erfarenhet från såväl kommunal verksamhet som privat med seniora ledningsuppdrag inom Volvo Construction Equipment och Svenska Eon.
Läs mer om annpocon AB

Martin Hallberg, Uphigh AB

UpHigh som är ett konsult- och omvärldsbevakningsföretag arbetar idag aktivt som rådgivare åt flera stora svenska företag och institutioner i olika branscher, bland annat bygg, telecom, finans och tjänstesektorn. Martin är grundare och VD i företaget och har tidigare varit verksam vid Utrikesdepartementet, FN:s organ förindustriell utveckling (UNIDO) i Etiopien och i Wien, samt vid International Idea i Stockholm. Han har gedigen erfarenhet av det tvärdisciplinära område som CSR och hållbarhet omfattar.
Läs mer om Uphigh AB

Joakim Jansson DigJourney

DigJourney arbetar med att i den digitala transformationen ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer i organisationer och samhälle. Han tror på det goda med digitalisering och vill hjälpa företag att förstå vilka möjligheter digitalisering för med sig. Joakim är grundare till företaget och arbetar även i ett flertal styrelser och advisory boards. Han har arbetat med digitalisering sedan 2000 och har bakgrund som ledare inom såväl startups som traditionella bolag däribland MTG Aller och Spray.
Läs mer om DigJourney

Mikael Long - Long&Partners AB

Mikael Long är VD och grundare av Long & Partners AB som är ett konsultföretag inom Management. Bolaget bildades 1993. Mikael har en industriell bakgrund med ledande befattningar inom inköp och marknad. Som senior managementkonsult har Mikael mångårig erfarenhet inom affärsutveckling och förändringsledning, supply chain management och processtyrning från flertalet företag och branscher, främst inom tillverkning och logistik. Mikael har lång erfarenhet av förändringsledning som skapar lönsam tillväxt och vad som skapar framgångsrika företag.
Läs mer om Long & Partners AB

Åse Lunde - Resilient Result AB

Åse Lunde är VD och grundare av Resilient Result AB som arbetar med ledare och chefer som vill investera i ökad resiliens – sin egen och organisationens förmåga att bättre hantera ovisshet, kriser och större påfrestningar och samtidigt kunna leverera och anpassa till ett nytt normalläge. Hon har mer än 25 års erfarenhet från bland annat Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan samt 17 år inom svensk polis varav 10 år som operativ förhandlare i kris- och gisslansituation. Åse är utbildad och certifierad vid Nationella Insatsstyrkan och även vid FBI Crisis (Hostage) Negotiation School och har även arbetat internationellt i flera kris- och katastrofsammanhang.
Läs mer om Resilient Result

Lena Leigert - Kreafon

Kreafon startades 2001 och är ett kunskapsföretag med fokus på varumärkesutveckling och digital kommunikation. Lena Leigert, VD och grundare, har mer än 20 års erfarenhet av varumärkesutveckling, strategisk kommunikation och marknadsföring i såväl ägarledda företag som börsnoterade bolag och myndigheter. Hon har utsetts till en av Sveriges mest inflytelserika PR-konsulter i digitala medier och hennes böcker har toppat Bokus försäljningslistor och nominerats till Årets Marknadsföringsbok. Lena har även arbetat i styrelser, advisoryboards och med juryarbete på uppdrag åt Venture Cup och Vinnova.
Läs mer om Kreafon

Nils-Erik Persson, Improvera AB

Improvera kompetensstärker beslutsfattare inom områdena styrelse (verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost), ledning (VD-utbildningen VD-Kompetens och konsulttjänster) och marknad (agentur för UC Marknadsinformation). Nils-Erik är grundaren till Improvera och arbetar idag som senior advisor, utbildar styrelser och förmedlar externa ledamöter. Han är diplomerad företagsekonom med en bakgrund i Skånska Banken och Föreningsbanken som både marknadschef och bankchef. Nils-Erik startade konsultföretaget Improvera 1995 och även StyrelseAkademien Sydost 2000 där han tidigare var verksamhetsledare.
Läs mer om Improvera AB

Christina Lindberg, Improvera AB

Improvera kompetensstärker beslutsfattare inom områdena styrelse (verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost), ledning (VD-utbildningen VD-Kompetens och konsulttjänster) och marknad (agentur för UC Marknadsinformation). Christina är konsult för Improvera inom affärsutveckling, strategifrågor och ekonomi, lärare för styrelseutbildningar samt projektledare för VD-Kompetens. Därutöver har hon flera externa styrelseuppdrag. Hon är civilekonom med en MBA från Henley och har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom Radar AB, Volvo CE och Växjö kommun.
Läs mer om Improvera AB

» Läs mer om vår VD-utbildning VD-Kompetens

Kontakta oss

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss