Föreläsare VD-Kompetens

Nedan presenteras Improveras erfarna och noggrant utvalda expertföreläsare. Alla erbjuder även konsultinsatser inom respektive områden. En timme konsulttid per föreläsare ingår i kursavgiften.

Dag Lotsander, Lean Nordic

Lean Nordic är ett företag som erbjuder utbildning, rådgivning, inspirationsföreläsningar och konsultation avseende området Lean. Kunderna finns inom såväl offentlig som privat sektor men i huvudsak inom tjänstesektorn. Dag driver Lean Nordic sedan 2008 och han har en bred och djup erfarenhet inom leanfilosofins original och hur man inför lean som strategi för sin verksamhetsutveckling. Han har tidigare erfarenhet som senior ledare inom Toyota där han införde The Toyota way (värderingarna) och Lean Services i Toyotas marknadsbolag med 1350 anställda.
Läs mer om Lean Nordic

Anna-Karin L Boman, annpocon AB

Annpocon är ett utvecklingsorienterat företag och en heltäckande leverantör inom Human Resources som står för ett affärsorienterat, modernt och effektivt HR-arbete. Verksamheten omfattar tjänster inom organisationsutveckling, ledarskap, strategiframtagning, rekrytering, arbetsrätt och andra kompetenser inom HR området. Anna-Karin driver företaget sedan 2004. Hon har bred och djup erfarenhet från såväl kommunal verksamhet som privat med seniora ledningsuppdrag inom Volvo Construction Equipment och Svenska Eon.
Läs mer om annpocon AB

Jerker Enarsson, J2 Leadership & Culture

Jerker arbetar som ägare och seniorkonsult för J2 Leadership & Culture och verkar inom “business & people development” för små och medelstora företag. Parallellt så kör J2 Leadership & Culture utvecklingsprogram för Mellansvenska Handelskammaren med fokus på tre huvudområden: Ledarskap, Affärsutveckling och Hållbara affärer. Tidigare så har Jerker haft internationellt seniora positioner i 20 år på Stora Enso inom både Divisionerna Wood Products (Sågade trävaror) och Forest Products (Skogsinköp och Sågverk) samt Group Functions (IT och Personal). Jerker är en dedikerad styrelsemedlem med över 20 års erfarenhet och sitter idag i fyra olika styrelser i olika affärsområden. 
Läs mer om J2 Leadership & Culture

Joakim Jansson, DigJourney

DigJourney arbetar med att i den digitala transformationen ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer i organisationer och samhälle. Han tror på det goda med digitalisering och vill hjälpa företag att förstå vilka möjligheter digitalisering för med sig. Joakim är grundare till företaget och arbetar även i ett flertal styrelser och advisory boards. Han har arbetat med digitalisering sedan 2000 och har bakgrund som ledare inom såväl startups som traditionella bolag däribland MTG Aller och Spray.
Läs mer om DigJourney

Martin Högenberg, CGI

På CGI drivs företagets utveckling genom en kombination av att nyfiket strukturerat ställa frågor och förmågan att erbjuda lösningar som tar de in i framtiden. Martin är ansvarig för innovation på CGI Sverige där han driver CGIs egen förändringsresa för en ökad innovationsförmåga. För CGIs kunder är han rådgivare och expert genom att vara föreläsare, facilitator och inspiratör. Han sätter alltid människan i fokus och driver nyskapande och hållbara förändringar där struktur går hand i hand med att ta vara på mångfaldens unika förmågor. Martin får energi av att mixa möjligheter mellan företags storlek, bransch och situation, och arbetar för ett ständigt lärande i nuet.
Läs mer om CGI

Micco Grönholm, MICCO

Micco Grönholm har en lång och bred erfarenhet som varumärkeskonsult för ett mycket stort antal såväl svenska som utländska företag, bl.a. Axis, Bring, Converse, Inter Ikea och JBT Corporation. Idag arbetar Micco som Head of Future på Helsingborgs stad men bedriver också egen konsultverksamhet och är lärare i marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.Där branding möter innovation och ledarskap, där näringsliv möter offentlig sektor och akademi, där möter du också Micco Grönholm.
Läs mer om Micco

Nils-Erik Persson, Improvera AB

Improvera kompetensstärker beslutsfattare inom områdena styrelse (verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost), ledning (VD-utbildningen VD-Kompetens och konsulttjänster) och marknad (agentur för UC Marknadsinformation). Nils-Erik är grundaren till Improvera och arbetar idag som senior advisor, utbildar styrelser och förmedlar externa ledamöter. Han är diplomerad företagsekonom med en bakgrund i Skånska Banken och Föreningsbanken som både marknadschef och bankchef. Nils-Erik startade konsultföretaget Improvera 1995 och även StyrelseAkademien Sydost 2000 där han tidigare var verksamhetsledare.
Läs mer om Improvera AB

Christina Lindberg, Improvera AB

Improvera kompetensstärker beslutsfattare inom områdena styrelse (verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost), ledning (VD-utbildningen VD-Kompetens och konsulttjänster) och marknad (agentur för UC Marknadsinformation). Christina är konsult för Improvera inom affärsutveckling, strategifrågor och ekonomi, lärare för styrelseutbildningar samt projektledare för VD-Kompetens. Därutöver har hon flera externa styrelseuppdrag. Hon är civilekonom med en MBA från Henley och har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom Radar AB, Volvo CE och Växjö kommun.
Läs mer om Improvera AB

Kontakta eller besök oss om du är intresserad av kompetensutveckling för beslutsfattare. 
Vårt kontor finns i Växjö i  Videum Science Parks hus Bravo, våning två. 

Kontakta oss